ACT

Fokus på det du kan ændre.

ACT-terapi

Terapiformen ACT står mit hjerte nær. Det gør den, fordi jeg oplever at mennesker i min konsultation får nye indsigter, når de er i ACT-terapi.

Terapiformen gør, at de på trods af store problematikker, får det langt bedre. Jeg efteruddanner mig derfor løbende i ACT, så jeg kan være den bedste sparringspartner for dig.

ACT er en forkortelse for Acceptance and Commitment Therapy

ACT er særdeles effektiv ved behandling af depression, angst, stress, afhængighed, spiseforstyrrelser og flere andre psykiske sårbarheder.

ACT bygger på teorier fra kognitiv terapi og adfærdsterapi med elementer fra Mindfulness terapi.

ACT er en terapiform, hvor vi sammen opdager og ændrer dine belastende tanker, følelsesmæssige undgåelsesstrategier og opbygger en større psykologisk fleksibilitet. Sagt på dansk, ACT = engageret, værdibaseret handlig, så det bliver muligt at ”skille skidt fra snot”, så du får det bedst mulige udgangspunkt for at leve et rigt og tilfredsstillende liv.

Fokus på din sundhed

I ACT er der fokus på din sundhed og ikke sygdom, det handler om at lære at acceptere ubehag, der ikke kan ændres. Give opmærksomhed på livsværdier, så du kan leve dit liv på den måde der er vigtigt for dig.

ACT fremmer din psykologisk fleksibilitet, så du bliver i stand til at reagere så hensigtsmæssigt som muligt i belastende og stressede situationer. Når du har været igennem et ACT-forløb, vil du opleve, at du er i stand til at klarlægge, hvad der er virkelig vigtigt og meningsfuldt for dig og bruge denne viden til at inspirere og motivere dig selv til at sætte mål og handle på måder, der beriger dit liv.

Jeg har utallige gange oplevet at ACT, er et rigtig godt og effektivt terapeutisk redskab, der flytter mennesker.

Er et ACT- forløb noget for dig?

Hvis du overvejer om et ACT- forløb er noget for dig, så lad os tage en uforpligtende snak.

Ring eller skriv til mig.